EU ja til norsk forbud mot alkoholreklame

Filed under: Media |

reklame-guinness

Norge får beholde forbudet mot alkoholreklame opplyser EU-ambassadør János Herman. Han understreker at direktivet handler om hele det audiovisuelle markedet.

EU har forståelse for for Norges tradisjonelle holdning til alkoholreklame, og direktivet vil ikke gjøre det vanskelig for myndighetene å fortsette den ordning man allerede har, sier Herman.

Reklame som kommer via satellitt fra andre land må Norge behandle gjennom en direkte dialog med reguleringsmyndighetene i vedkommende land.

I praksis innebærer torsdagens avgjørelse at Norge kan fortsette sin restriktive politikk mot visse former for reklame på alle plattformer.

Det var i fjor høst EU-kommisjonen tok opp saken på en måte den norske siden opplevde som uvanlig krass. Helsedepartementet sendte derfor et brev til de forskjellige kommissærene med ansvar for direktivet. I brevet redegjorde Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) for Norges holdning til direktivet og spesielt den helsegevinst vi her i landet har hatt på grunn av forbudet mot alkoholreklame i TV.

Norge og de andre EFTA-landene fikk skrevet inn en særordning med unntak i EØS-avtalen på begynnelsen av 1990-tallet. Det nye direktivet EU utformet for audiovisuelle tjenester i 2007 ga i utgangspunktet ikke grunnlag for å stanse grenseoverskridende alkoholreklame.

kilde: media | VG

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *