Juleøl er en gammel tradisjon og nå er den snart her igjen

Filed under: Nyhetshjul,Øl Norge,Øl Nyheter |

Gulatingsloven hadde særlige bestemmelser om brygging av juleøl, det var påbudt, unnlatelse medførte bøter til biskopen. Ved gjentagelse inndragning av alt gods.

“det skal brygges øl av en mæle malt for husbonden og av en til konen hans”

Brygget skulle være ferdig til helgemesse, 1. november:

“Om noen ikke brygger til den tid han skal, bøter han 3 mark til Biskopen. Unnlater han å brygge i 3 vintre, eller greier han ikke ut med de bøter han blir pålagt, da har han forbrut hver penning av godset sitt.”

Om mannen etter denne alvorlige forbrytelsen fortsatt ville bo i landet, kunne han få adgang til det bare dersom han gikk til skrifte og gjorde virkebot:

“Men hvis han ikke ville det, skal han fare fra landet.”

Juleøl

Fra førkristen tid var det gammel skikk at grannene skjøt sammen øl og mat og fortærte dette i fellesskap når de kom sammen ved årets høytider og de store begivenheter i den enkeltes liv.

Øldrikking hadde symbolsk betydning, og måtte til for å gjøre en handling rettsgyldig og en avtale bindende. Viktige begivenheter fra vuggen til graven ble markert med øl, barns-øl, arveøl og kjøpskål.

I Olav Tryggvasons Saga fortelles det at kongen avskaffet blot og blotdrikkelag og isteden påbød folk å holde høytidsdrikkelag jul og påske, munngåt ved St. Hans og høstøl ved Mikjalsmessen. Men tradisjonelle skikker har overlevd ulike lovmakere like inn i vår tid.

Juleøl i klasse tre er erklært bevaringsverdig, riktignok med avgiftsforhøyelse som kvalifiserer for øverste hylle på Vinmonopolet.

Årets Juleøl har ligget på tanker for å modnes siden slutten av august. Mot slutten av modningsfasen fremkommer et vel avbalansert Juleøl.

“jeg veit ikke hvor sterkt hjemmebrygget mitt er. Men før gikk jeg alltid ned i kjelleren og tok meg to store glass med øl for å prøve det. Når jeg så kom opp på kjøkkenet og snakka med kona, kunne jeg måle styrken. Glefset hun til meg: – Jasså, du har vært i kjelleren og smakt på ølet nå. Ja, da visste jeg at ølet var sterkt og godt.”

Det moderne juleølet brygges i år for 55. gang (smak?) og som vanlig bedre enn i fjord. Det er det spesielle med juleøl, det hevdes å bli bedre år for år. I realiteten forandres det svært lite, men er nok blitt litt lysere enn for 50 år siden. Den største forandringen i år er etiketten.

Juleøl KL D

Juleøl KL D

Juleøl KL F

Juleøl KL F

De mest populære søkene:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *