Hva er Lettøl?

Lettøl er, som det står på etiketten, En lett pilsnertype brygget på malt, humle, gjær og vann. Pilsnertype betyr ikke annet enn at det er et undergjæret øl fremstilt på samme måte som pils, og i likhet med størsteparten av verdens øl forøvrig. På engelsk kalles denne øltypen «lager».

Hva er Lettøl?Alkoholinnholdet ligger mellom 2 og 2,5 volumprosent, dvs at ølet ligger i skatteklasse 1. I Norge kommer slikt øl inn under alkohollovgivningens bestemmelser, i motsetning til i Danmark, Finland og Sverige og flere andre land. Kaloriinnholdet i Lettøl er meget lavt, ca. 26 kcal. pr. 100 gram, mot 35 for skummet melk, 39 for pils, 40 for vanlig søtet mineralvann (solo, cola o.l.) og 67 for vanlig helmelk.

«Et mesterverk» kaller bryggeriene sitt nye lettøl. Med sin signatur på etiketten garanterer bryggerimesteren at dette er et produkt av en spesiell kvalitet, fremstilt av utsøkte råstoffer valgt fra forskjellige kanter av verden.

All bryggerienes faglige ekspertise har arbeidet sammen for å videreutvikle lettøl-begrepet enda en gang. De nyeste teknologiske og vitenskapelige resultater er tatt i bruk. Resultatet er blitt et lysere og lettere kvalitet søl, brygget på felles viten og erfaringer, men likevel med bryggeriets «hussmak». Lettøl er spesiallagret og har en fin, avrundet karakter som kjennetegner et godt øl. De praktiske forarbeidene har tatt halvannet år.

Lettøl er naturligvis brygget etter den gamle Renhetsloven, som er fra Luthers tid og som krever at øl kun skal brygges av de klassiske råstoffene malt, humle, gjær og vann. I dag gjelder Renhetsloven fullt ut bare i Norge, Vest-Tyskland og Hellas. Her i landet har den vært i kraft fra 1912. Bestemmelsen ble begrunnet slik:

«Derved vil til enhver tid kaves Oversikt over hvilke stoffe der blir anvendt, ligesom derved kan hindres brug av stoffe der er sundhedsskadelige eller tjener til at vildlede publikum med hensyn til ølets sande beskaffenhed. Det er dessuten av væsentlig betydning for den norske bryggeribedrift, at der ikke tillades brug av surrogater, der kan forringe ølets kvalitet og derved bringe det norske øI i miskrædit.»

Promille av lettøl er det neppe mulig å få. En voksen person på 70 kilo med vanlig forbrenning vil antagelig måtte drikke rundt 2,5 liter lettøl i løpet av 30 minutter for å oppnå en promille på 0,5.

Lettøl og bil er likevel ingen god kombinasjon — for lukter det øl av bilføreren, blir det trøbbel uansett promille eller mangel på sådan.

Til maten vil lettøl bli meget populært, fordi det vil øke smaksopplevelsen av de fleste retter, enten det er smørbrød eller middag. Lettøl er et førsteklasses matøl. Blant annet til aftensmaten, det er sjelden man blir liggende våken etter et glass øl!

De mest populære søkene: